tulogo

Teaching

College Statistiek voor studenten Bouwkunde (BK4AC2) 


Onderwijsactiviteiten in het verleden


 

Ontwikkeling van nieuwe vakken

 

Begeleiden van masterstudenten.

Op de site van de statistiekgroep zijn de namen van alumni te vinden die vanaf 1993 zijn afgestudeerd binnen de groep. Onder mijn persoonlijke begeleiding zijn de onderstaande studenten afgestudeerd (1998-nu) of nog bezig:

TU Delft 

 1. Using big data to support maintenance schedule for highways. Rijkswaterstaat.  Li Yong Pan.
 2. Automatic classification of text subject and sentiment. CQM.  Jos Steijn.
 3. Computational aspects of censoring problems. Intern.  ir. Sigur Gouwens.
 4. Supervised and unsupervised operational profile construction of ships. Damen Shipyards.  ir. Tim Cheung.
 5. Latent Dirichlet Allocation: Explained and improved upon for applications in marketing intelligence  (2019). CQM.  ir. Iris Koks.
 6. Statistical modeling of forensic evidence  (2018). Nederlands Forensisch Instituut.  ir. Inoni van Dorp.
 7. Modeling performance of elite cyclists  (2017). Met Giant-Sunweb.  ir. Romke Rozendaal.
 8.  Causal models on observational data. Leids Universitair Medisch Centrum. (2016). Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ir. Jolien de Haas
 9. Playing style classification in soccer based on ball moment statistics. (2016). Ortec Sports. ir. Carli Wensveen
 10. Sparse representation of photometric galaxy redshift pdf’s using dictionary learning. (2016). Samenwerking met Carnegie Mellon University, Chris Genovese. ir. Jason Zijlstra
 11. Quantification of forensic evidence. Nederlands Forensisch Instituut (2016). Nederlands Forensisch Instituut (NFI). ir. Fréderique Kool
 12.  Probabilistic record linkage with the Fellegi and Sunter framework (2015). Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), ir. Jonathan de Bruin
 13.  Precedence Probability Penalised Nonparametric Maximum Likelihood Estimation with Interval-Censored Data (2014). Onderzoek verricht aan AUT, Auckland NZ, onder begeleiding van Alain Vandal en Steve Taylor, ir. Jeroen Brouwer
 14. Integration and exploration of High Dimensional data (2014). Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), ir. Said El Bouhaddani
 15. Determining the minimum percentage of vehicles equipped with a uCAN necessary to accurately estimate the traffic speed (2013) Rijkswaterstaat, ir. Lisa Priem
 16. Bivariate density estimation in an oriented cylinder model (2013). TATA Steel, ir. Sander Boersma
 17. The evidential value of gunshot residue composition comparisons. (2013). Nederlands Forensisch Instituut (NFI); ir. Sanne Aalbers
 18. Dimension Reduction Methods for Classification (2012) Department of Mathematics and Statistics, McGill University, Montreal, onder begeleiding van prof. A.C. Vandal, ir. Anoukh van Giessen
 19. Boundary estimation for densities with bounded support (2012). Afstudeerproject voor ETH Zurich, intern verricht aan TU Delft in het kader van de IDEA League samenwerking, ir. Martina Albers

Vanaf hier VU Amsterdam

 1.  Wiskundige modellering ter waardering van herverzekeringspakketten (2007). Bedrijf:  Watson Wyatt , Nieuwegein. Drs. Mèlanie van Bronkhorst.
 2.  Stochastic modeling and statistical inference for the relation between attachment and response to therapy for children (2006). Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, VU Amsterdam, samen met prof. dr. G.M. Koole. Drs. Pawel Jeczynski
 1. Flexibele benadering in telefonische enquêtes (2006). CBS, met prof. dr. A.W. van der Vaart. Drs. Faustine van der Grijn
 2. Distributing audit risk over sub-components. Bedrijf: Deloitte , Amstelveen. Silvia van Brummelen
 3. Inventory auditing using Bayesian methods (2005). Bedrijf:  Deloitte , Amstelveen. Drs. Annemieke Stoffelsen
 4. Estimating the distribution of the incubation time of AIDS based on doubly censored data (2005). Intern afstudeerproject, begeleiding samen met prof. dr. P. Groeneboom . Drs. Birgit Witte
 5. Marketing data analysis techniques (2005). Bedrijf: TNS-NIPO , Amsterdam. Drs. Maikel Groenewoud.
 6. Accountantscontrole met statistiek: "statistical techniques for analytical review in auditing (STAR)" (2004). Bedrijf: Deloitte , Amstelveen. Drs. Marit Schoonhoven
 7. Predictie van respons op marketingacties, regressie- versus boomtechnieken (2004). Bedrijf: Postbank , Amsterdam. Drs. Yonina Karg
 8. Wiskundig model ten behoeve van Werk Aanbod Prognose (WAP) (2004). Bedrijf: TPG Post , Den Haag. Drs. Inge Thiescheffer
 9. Modelling abandonments in call centres (2003). Intern afstudeerproject, begeleiding samen met prof. dr. G.M. Koole .  Drs.Tibor Zavadil
 10. Stochastisch model voor biologische variantie in tuinbouwproducten (2003). Intern afstudeerproject. Drs. Heidi Tijms
 11. Transfer pricing (2002). Bedrijf: Deloitte, Amsterdam. Drs. Ivo Roest
 12. Met welke intensiteit komen bug-meldingen binnen wanneer er een nieuwe versie van een softwarepakket in de markt wordt gezet? (2002). Bedrijf: SERC , Utrecht. Drs. Tonny Verbaken
 13. Hoe herken ik een risicovolle klant? (2001). Bedrijf: ING , Diemen. Drs. Saskia Duits
 14. Streven naar STRONG performance. (2001). Bedrijf: KLM Schiphol, tevens begeleid door dr. M.C.M. de Gunst. Drs. Melvin van Tholl
 15. Kwantitatieve risico analyse voor complexe emplacementen (2001) .Bedrijf: Railned, Utrecht. Drs. Mouna Ennaji
 16. On the progression of CD4+ counts over time since seroconversion (2000). GG&GD Amsterdam , project AIDS cohort studies    Drs. Ratna Rasiawan
 17. Een wiskundig onderbouwde reconstructie van de Brans-sterftetafel (2000). Bedrijf: Watson Wyatt Brans & Co , Amstelveen. Drs. Arne Diemeer
 18. Baskets with a smile; an alternative model for pricing basket options (2000). Bedrijf: Rabobank , Utrecht. Drs. Erik van Diepen
 19. Proliferating cells and blood vessels; Are mitotic cells located preferentially close to blood vessels? (1999). Afdeling Pathologie, Academisch VU ziekenhuis Amsterdam.  Drs. Marty Rottman
 20. Data Mining applications in commerce (1999). Bedrijf:  PriceWaterhouseCoopers,  Amsterdam.  Drs. Erwin Feld
 21. The Monte-Carlo valuation of a knock-in swap (1998) .Bedrijf: Rabobank , Utrecht.  Drs. Amba Zeggen
 22. Simulatie in een virtual business system (1998). Bedrijf: TNO-FEL , Den Haag.  Drs. Bob Barbier
 23. Direct Mail Marketing, gedrag en typering van klanten (1998) .Bedrijf: Coopers & Lybrand , Amsterdam. Drs. Saskia Kuneman
 24. Analyse van calamiteiten bij het conventionele treinverkeer met het oog op extrapolatie naar de HSL (1998). Bedrijf: Railned, Utrecht. Drs. Tugba Uzun
 25. Nearest neighbour hot-deck imputatie in CHERRYPI (1998). Bedrijf: CBS Voorburg.  Drs. Inge Evers

Begeleiden van Bachelorstudenten

 1. Daphne Stok B.Sc. (2019). Quantifications of climate change.
 2. Frederique Baaij B.Sc. (2019). Vuistregels bij statistiekexamens op het voortgezet onderwijs.
 3. Jasper van der Ster B.Sc. (2018). Causal Inference: an introduction.
 4. Ruth Koole B.Sc. (2017). Variable selection and shrinkage in the Cox Proportional Hazard model.
 5. Marc Corstanje B.Sc. (2016). Empirical processes.
 6. Inoni van Dorp B.Sc. (2015). Computer Tomography: Image reconstruction in the presence of noise. Samen met Martin van Gijzen
 7. Menno Herbrink B.Sc.  (2015). Modelling a virtual photon stream from a black body source. Samen met Akira Endo
 8. Jeroen Roseboom B.Sc.  (2015). Het modelgebaseerd corrigeren van meetdata.
 9. Joran Zoutendijk B.Sc.  (2015). Valt er geld te verdienen aan het voorspellen van Voetbaluitslagen?
 10. Jos Smalbil B.Sc.  (2015). The choices of weights in the iterative convex minorant algorithm.
 11. Ramona Boes B.Sc.  (2014). Een statistische analyse van Wicksell’s lichaampjes probleem.
 12. Sofie van den Hoogen B.Sc.  (2014). Verwachte tijd tot verwachting.
 13. Danielle de Groot B.Sc.  (2014). Periodieke controle op prostaatkanker: doen of niet doen?
 14. Jolien de Haas B.Sc.  (2014). Causaliteit en de paradoxen van Simpson en Berkson.
 15. Sander Boersma B.Sc.  (2011). De taut string methode binnen het Current Status model.
 16. Wikash Sewlal B.Sc.  (2010). Dantzig Selector: het schatten van een sparse parametervector met weinig metingen.
 17. Sebastiaan Borst B.Sc.  (2009). De beste uitval in heren floret vanuit een wiskundig perspectief. Samen met Rik Lopuhaä
 18. Sanne Aalbers B.Sc.  (2009). Statistiek in de rechtszaal, wiskundige modellen achter de zaak Lucia de B.
 19. Bart Hoorens B.Sc.  (2009). Meervoudig hypothesen toetsen, toegepast op microarrays. (gehonoreerd met de VVS Bachelor-scriptieprijs 2010).