tulogo

Homepage of Annoesjka Cabo

TUDelft/EEMCS/DIAM
Mekelweg 4
2628 CD Delft
Fax    : 015-2783838
E-mail: a.j.cabo@tudelft.nl
Director of Interfaculty Teaching

Dr. A.J. Cabo

BIO Annoesjka Cabo

Annoesjka Cabo studeerde Wiskunde aan de UvA, werkte aan het CWI en promoveerde aan de TU Delft in de Stochastische Meetkunde toegepast op Beeldanalyse. Tegelijkertijd rondde zij haar opleiding tot violiste af. Daarna speelde zij bij o.a. het Rotterdams Philharmonisch Orkest en is zij actief in de kamermuziek en als vioolpedagoge.
Sinds 2012 is Annoesjka werkzaam als docent aan de TU Delft. Zij gaf Calculus, Lineaire Algebra en vooral Kansrekening en Statistiek aan veel van de faculteiten; Voortgezette Statistiek voor wiskundestudenten en het mastervak Multivariate Data Analyse bij Computer Science. Vanaf de start van het project innovatie eerstejaars wiskundeonderwijs aan de TU Delft, is Annoesjka enthousiast lid van het team. Met ingang van 1 augustus 2016 is zij Directeur Interfacultair Onderwijs. In deze functie wil zij zich inzetten voor professionalisering van docenten, afstemming van het wiskundeonderwijs op specifieke opleidingen, het succesvol uitrollen van het innovatieproject, het zoeken naar efficiënte en kwalitatief hoogstaande toetsingsmethodes en voor bevordering van betrokkenheid van studenten bij innovaties in het wiskundeonderwijs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annoesjka Cabo studied Mathematics at the University of Amsterdam, did research for her PhD at the CWI in Stochastic Geometry applied to Image Analysis and obtained her degree from TU Delft. Around the same time she successfully completed her training as a professional violinist. Subsequently she played in the Rotterdam Philharmonic Orchestra and was active in chamber music and as a violin pedagogue.
Since 2012 Annoesjka has been a lecturer at TU Delft. She taught Linear Algebra, Calculus and especially Probability and Statistics courses at many of our faculties, as well as Advanced Statistics for Mathematics students and the master course Multivariate Data Analysis.
From the start of the project “Innovation math education for first year TU Delft students” Annoesjka has been an enthusiastic member of the team.
Since last August Annoesjka has been Director of Interfaculty Teaching. In this role she is committed to professionalising lecturers and to matching mathematics teaching to the needs of the different faculties. Moreover her ambition is to successfully implement the innovation project, while searching for efficiency in testing and involving students in educational math innovation

© foto: Hans Stakelbeek